Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 395
 im. rtm Witolda Pileckiego w Warszawie
w roku szkolnym 2017/2018

L. p. Nauczyciel Zajęcia Termin
1. Agata Bień
2. Katarzyna Kęsicka  

 

3. Alina Rozmus
4. Agnieszka Ślaska
5.
6. Renata Nowak