Wpłaty za obiady

Nr konta do wpłat za żywienie /należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc którego dotyczy wpłata/

88 1030 1508 0000 0005 5025 3004

 

obiad 6,60 zł;

 

 

Opłata za miesiąc październik 2020 r. -138,60 zł 

Opłata za miesiąc listopad 2020 2020 r. -132,00 zł (Wpłata  do 6 listopada 2020r)

 

Odpisy za zgłoszone nieobecności  prosimy uzgadniać z intendentem.

Tel.22 619-28-94