Wniosek o przyjęcie do szkoły

Niżej zamieszczony link do wniosku o przyjęcie do szkoły.  Wszystkich chętnych, którzy chcieliby od 1 września 2017 roku, być uczniami Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego klas od 2-7, prosimy o wydrukowanie i złożenie wypełnionego wniosku w sekretariacie szkoły. Klasy pierwsze zapraszamy przez system rekrutacji zgodnie z harmonogramem /więcej informacji/. Wydruk wniosku można otrzymać w sekretariacie naszej szkoły.

 Wniosek

 – Word 2007  i wyższe wersje

Wniosek 

 w formacie PDF

Obwód planowanej szkoły:

Od przecięcia osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego z granicą dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, wzdłuż osi al. „Solidarności” do przecięcia z osią ul. Targowej, od przecięcia al. „Solidarności” z osią ul. Targowej, wzdłuż osi ul. Targowej do przecięcia z osią ul. Okrzei, osią ul. Okrzei do przecięcia z osią ul. Wrzesińskiej, osią ul. Wrzesińskiej do przecięcia z osią ul. Kępnej, przedłużeniem w linii prostej osi ul. Wrzesińskiej od przecięcia z osią ul. Kępnej do osi ul. J. Zamoyskiego, osią ul. J. Zamoyskiego do granicy dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Północ do Wisły, wzdłuż granicy dzielnicy nurtem Wisły do przecięcia z osią Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

mapa