„WARSZAWSKA ENERGIA – OD POZNANIA DO EKO-DZIAŁANIA”.

Przystępujemy do realizacji Programu edukacji ekologicznej
dla Szkół Podstawowych

      W tym roku szkolnym uczniowie klasy 4 i 5 naszej szkoły będą uczestniczyć w Programie Edukacji Ekologicznej pt.: „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania”. Jest on jest elementem realizowanego w Warszawie programu edukacji ekologicznej pn.: „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”. W ciekawy, interaktywny sposób zachęca on uczniów do aktywnego rozwiązywania problemów życia codziennego, związanych z wykorzystaniem energii oraz wdrażania tych rozwiązań w najbliższym dziecku środowisku.

Głównym celem programu jest uświadomienie uczniom istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania energią oraz określenie działań pozwalających na mądre z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.

Program realizowany jest pod egidą Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy i Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego.

Działania programu rozpoczęliśmy od spotkania klasy 4 i 5 z edukatorem, który przybliżył zasady realizacji projektu uczniom i przeprowadził zajęcia edukacyjne urozmaicone zbudowaniem specjalnej, tematycznej zawieszki dla każdego dziecka. Zajęcia edukacyjne odbyły się we wtorek 6 listopada 2018 roku. Prezentowane zdjęcia dokumentują budowanie przez uczniów różnych obwodów elektrycznych. Na tych zajęciach dzieci poznały też zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi.

 

Koordynator projektu: nauczycielka przyrody i biologii – Izabella Łysiak