Terminy zebrań

 Terminy zebrań w roku szkolnym 2020/2021

 

07-09-2020
godz. 18:00
Spotkania z rodzicami wybór trójek klasowych, omówienie zasad współpracy  rodziców ze szkołą, zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania, itp. /wychowawca- nauczyciele wspomagający!

– dyżur wszystkich nauczycieli

12-10-2020 godz.18.00

poniedziałek

 

Informacje na temat postępów w nauce.

 

– dyżur wszystkich nauczycieli

16-11-2020

godz. 18.00

poniedziałek

Dzień otwarty /jeżeli wychowawca widzi potrzebę zebranie/

– dyżur wszystkich nauczycieli

07-12.2020

godz. 18.00

poniedziałek

Informacje o przewidywanych ocenach na semestr 1 /zagrożenia/

– dyżur wszystkich nauczycieli

…………….. godz. 18.00

poniedziałek

Podsumowanie semestru 1

– dyżur wszystkich nauczycieli

15-03-2021 godz. 18.00

poniedziałek

 

informacje na temat postępów uczniów

– dyżur wszystkich nauczycieli

12-04.2021

godz. 18.00

poniedziałek

Dzień otwarty /jeżeli wychowawca widzi potrzebę zebranie/

– dyżur wszystkich nauczycieli

17-05.2020 godz. 18.00

poniedziałek

Informacje na temat postępów w nauce. /zagrożenia, plany pomocy/

– dyżur wszystkich nauczycieli