Terminy zebrań

 Terminy zebrań w roku szkolnym 2017/2018

 

10-09-2018
godz. 18:00
(godz. 17:30 -spotkanie dyrektora z rodzicami klas 1)
Spotkania z rodzicami wybór trójek klasowych, omówienie zasad współpracy  rodziców ze szkołą, zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania, itp. /wychowawca- nauczyciele wspomagający!

– dyżur wszystkich nauczycieli

16.10.2017 godz.18.00

poniedziałek

(g. 17.30 – spotkanie dyrektora z rodzicami klasy 3)

informacje na temat postępów uczniów klas I-III

podpisanie dostosowań egzaminacyjnych /klasy 3/

– dyżur wszystkich nauczycieli

27.11.2017 godz. 18.00

poniedziałek

Dzień otwarty /jeżeli wychowawca widzi potrzebę zebranie/

– dyżur wszystkich nauczycieli

18.12.2017

godz. 18.00

poniedziałek

informacje o przewidywanych ocenach na semestr 1 /zagrożenia/

– dyżur wszystkich nauczycieli

12.02.2018 godz. 18.00

poniedziałek

Podsumowanie semestru 1

– dyżur wszystkich nauczycieli

19.03.2018 godz. 18.00

poniedziałek

(g. 17.30 – spotkanie dyrektora z rodzicami klasy 3)

informacje na temat postępów uczniów klas I-III

procedury egzaminacyjne

– dyżur wszystkich nauczycieli

16.04.2018

godz. 18.00

poniedziałek

Dzień otwarty /jeżeli wychowawca widzi potrzebę zebranie/

– dyżur wszystkich nauczycieli

 28.05.2018 godz. 18.00

poniedziałek

informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych /zagrożenia/

– dyżur wszystkich nauczycieli