Sprzątanie Świata w Szkole Podstawowej nr 395

 

Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata Polska, zainicjowana 25 lat temu przez Fundację „Nasza Ziemia”, realizowana była przez Szkołę Podstawową nr 395 w piątek 21 września 2018 roku. Motywem przewodnim projektu było hasło: „Akcja – segregacja”. W tygodniu poprzedzającym działania uczniów przeprowadzono pogadanki na w/w temat i przygotowano plakaty i tablicę informującą o akcji. W dzień finału projektu wszystkie klasy naszej szkoły pod opieką nauczycieli wyszły w teren i sprzątały okolicę naszej placówki. Dzięki uprzejmości Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Praga Północ byliśmy zaopatrzeni w rękawiczki i worki, a pogoda tego dnia, była wymarzona do pracy. Sprzątaliśmy w następujących miejscach:

  • Ścieżka przyrodnicza w obszarze Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły,
  • Park praski,
  • Okolice szkoły i Urzędu Dzielnicy Warszawa Praga Północ.

Zebraliśmy 10 worków odpadów i połączyliśmy bardzo cenną akcję ze spacerem przyrodniczym po urokliwych miejscach Starej Pragi. Udział w akcji był dobrowolny i bardzo ucieszyła nas aktywna postawa większości uczniów naszej szkoły. Trzeba przyznać, że kolejne Akcje Sprzątania Świata Polska pokazują, że w naszym mieście coraz bardziej dba się o czystość. W Parku praskim było bardzo czysto, ulice w okolicy szkoły nie pozwoliły nam na wykazanie się dużą aktywnością (co oczywiście bardzo nas cieszy) natomiast ścieżka przyrodnicza w obszarze Natura 2000 i wybrzeże Wisły dały nam możliwość  wypełnienia misji – to tam zebraliśmy większość odpadów. Dominowały w nich butelki i opakowania, które przenieśliśmy w workach do pojemników na odpady w naszej szkole.

Koordynator Akcji w Szkole Podstawowej nr 395:

Nauczycielka biologii – Izabella Łysiak

Warszawa, 25 września 2018 r.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły  wzięli czynny udział w jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata-Polska”, która w tym roku trwała w dniach 21-22-23 września. Pierwszoklasiści zadbali o porządek w Parku Praskim, a drugoklasiści o czystość nad Wisłą. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.