Skład Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Irena Honczar
V-ce przewodnicząca – Anna Marciniak
Sekretarz – Malwina Stefaniak
Skarbnik – Katarzyna Wojda

 

KLASA 0

 

KLASA 1a

 

KLASA 1b

 

KLASA 2

 

KLASA 3

 

KLASA 5

 

KLASA 6