Skład Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Olga Napiontek – przewodnicząca

Irena Honczar – wiceprzewodnicząca

Marcin Tuszyński – skarbnik

Katarzyna Wojda – sekretarz

 

KLASA 0

 

KLASA 1a

 

KLASA 1b

 

KLASA 2

 

KLASA 3

 

KLASA 5

 

KLASA 6