Regulamin Konkursu o wieczne …

Regulamin

 VII edycji  Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego

 ”O wieczne pióro odkrywców poezji” o tematyce

„Humor w poezji”

 

NAZWA I ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs Recytatorski ”O wieczne pióro odkrywców poezji” skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych  – klasy IV-VI i VII-VIII warszawskich szkół podstawowych.

 

CELE KONKURSU:

 

 • podkreślenie  roli humoru w poezji,
 • promowanie i rozwijanie młodych talentów,
 • popularyzacja poezji jako innego sposobu spojrzenia na świat,
 • wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów poetyckich,
 • umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom warszawskich  szkół,
 • kształtowanie wrażliwości na słowo pisane.

 

 ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Szkoła Podstawowa nr 395 Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 • Udział w konkursie jest bezpłatny,
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie w wyznaczonym terminie oraz przygotowanie właściwego repertuaru,
 • Zgłoszoną szkołę może reprezentować maksymalnie pięciu uczestników,
 • Uczestnicy zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń i oświadczeń RODO do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2020 r. do godz. 16.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariatsp395@gmail.com

 

 

ZASADY PREZENTACJI UTWORÓW:

 

 • Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
 • – kl. IV-VI, – kl. VII-VIII,
 • Wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut. Należy zaprezentować jeden utwór. Akceptowane są jedynie wiersze prezentowane w całości.
 • Wykonawcy mogą zaprezentować utwory wyłącznie w języku polskim. Dopuszczalne są jednak wiersze przetłumaczone z języków obcych na język polski.
 • Osoby zakwalifikowane do finału prezentują jeden utwór – wiersz prezentowany podczas eliminacji lub nowy utwór.
 • Prezentacja utworów odbędzie się przed jury oraz innymi uczestnikami konkursu.

 

ZASADY OCENY RECYTACJI:

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie.
 • W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.
 • Jury oceniać będzie:
 • – dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie
 • do możliwości wykonawczych uczestnika oraz jego wieku),
 • – interpretację utworu,
 • – kulturę słowa (dykcję oraz emisję głosu),– ogólny wyraz artystyczny,
 • – nawiązanie kontaktu z publicznością.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz wytypuje laureatów.
 • Karty oceny recytatora są tajne i dostępne tylko dla członków jury.
 • Jury przygotuje listę laureatów, która zostanie umieszczona na stronie szkoły pilecki.waw.pl

 

 PRZEBIEG KONKURSU:

 

 • Konkurs przeprowadzony będzie metodą dwustopniową:
 •  I  etap – przesłuchania wstępne (3 marca 2020 r. od godz.9.00),
 • II etap – wyłonienie laureatów i Gala Finałowa (24 marca  2020 r.),
 • Harmonogram przesłuchań I etapu konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do  28.02.2020 r.
 • Komunikat jury z listą osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej placówki do 16.03.2020 r.

 

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW:

 

 • Główną nagrodą Konkursu jest wieczne pióro.
 • Przewidziane są dwie nagrody główne – po jednej w obu kategoriach wiekowych.
 • Pozostali laureaci otrzymają inne nagrody rzeczowe.
 • Wszystkim laureatom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

Informacji w sprawie Konkursu

 udzielają organizatorzy  z ramienia Szkoły :

 

Monika Łuszczak +48 691274344

Tomasz Kurczewski +48 784500102

 

Poprzednie wersje:

Regulamin

VI Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego

O Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji

 

NAZWA I ADRESACI KONKURSU

 Konkurs Recytatorski O WIECZNE PIÓRO ODKRYWCY POEZJI skierowany jest
do uczniów stołecznych i podwarszawskich szkół podstawowych (kl. V-VIII)
oraz  gimnazjów.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • prezentacja poezji patriotycznej,
 • uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości,
 • promowanie i rozwijanie młodych talentów,
 • popularyzacja poezji jako innego sposobu spojrzenia na świat,
 • wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów poetyckich,
 • umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom warszawskich i podwarszawskich szkół,
 • kształtowanie wrażliwości na słowo pisane.

 ORGANIZATOR KONKURSU

 Organizatorem konkursu jest :

 

Szkoła Podstawowa nr 395

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Sierakowskiego 9 w Warszawie

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie w wyznaczonym terminie oraz przygotowanie właściwego repertuaru.
 • Zgłoszoną szkołę może reprezentować maksymalnie pięciu uczestników.
 • W przypadku zespołu szkół każdy poziom może reprezentować po pięciu uczniów.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń do organizatora
  w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 r. do godz. 16.00

wyłącznie drogą mailową na adres: wiecznepioro2019@poczta.fm (Prosimy o zaznaczenie opcji „potwierdzenie odczytu”)

 • Dostarczenie w dniu eliminacji pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku w celach konkursowych (RODO),

ZASADY PREZENTACJI UTWORÓW

 • Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
  – kl. V i VI szkoły podstawowej,
  – VII, VIII SP oraz gimnazjum.
 • Wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut. Należy zaprezentować jeden lub dwa utwory. Akceptowane są jedynie wiersze prezentowane w całości.
 • Wykonawcy mogą zaprezentować utwory wyłącznie w języku polskim. Dopuszczalne są jednak wiersze przetłumaczone z języków obcych na język polski.
 • Osoby zakwalifikowane do finału prezentują jeden utwór – wiersz prezentowany podczas eliminacji lub można też przygotować nowy materiał.
 • Prezentacja utworów odbędzie się przed jury oraz innymi uczestnikami konkursu.

ZASADY OCENY RECYTACJI

 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział w konkursie.
 • W pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący
  z organizatorami.
 • Jury oceniać będzie:
  – dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie
  do możliwości wykonawczych uczestnika oraz jego wieku),
  – interpretacja utworu,
  – kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu),
  – ogólny wyraz artystyczny,
  – nawiązanie kontaktu z publicznością.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz wytypuje laureatów.
 • Karty oceny recytatora są tajne i dostępne tylko dla członków jury.
 • Jury przygotuje protokół pokonkursowy, który zostanie umieszczony
  na stronie szkoły pilecki.waw.pl

 PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs przeprowadzony będzie metodą dwustopniową:
  I  etap – przesłuchania wstępne (30 listopada 2018 r. od godz. 10.30)
  II etap – wyłonienie laureatów (14 grudnia 2018 r.)
 • Zakończeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się
  w styczniu 2019 r.
 • Do drugiego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych po 15 osób z obu kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości finalistów

w zależności od ilości zgłoszeń do konkursu.

 • Harmonogram przesłuchań I etapu konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gimnazjum nr 31 w Warszawie do dnia 23.11.2018 r.
 • Komunikat jury z listą osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej placówki
 1. 12. 2018 do godz. 19.00.

 

NAGRODY DLA LAUREATÓW

 • Główną nagrodą Konkursu jest pióro firmy Parker.
 • Przewidziane są dwie nagrody główne – po jednej w obu kategoriach wiekowych.
 • Pozostali laureaci otrzymają inne nagrody rzeczowe.
 • Wszystkim laureatom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

 INFORMACJE DODATKOWE

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.
 • Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w Konkursie otrzymają zaświadczenia.
 • Wszelkie pytania mogą Państwo kierować pod nr tel. 511 160 926

lub mail: wiecznepioro2019@poczta.fm