Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć szkolnych na okres dwóch tygodni informuję:

– od dnia 12 marca br. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jednak jeżeli nie zdołacie Państwo od razu zapewnić opieki dzieciom jeszcze w dniach 12 i 13 marca br. (czwartek i piątek) szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy – jednak w miarę możliwości proszę o zatrzymanie dzieci w domu

– od dnia 16 marca br. (poniedziałek) dzieci nie będą przyjmowane do szkoły

– wznowienie zajęć szkolnych nastąpi 26 marca br. (czwartek)

– zebrania z rodzicami planowane na 16 marca br. zostają przeniesione na dzień 30 marca godz. 18.00

– w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian będę Państwa informowała na bieżąco, dlatego proszę śledzić Librusa i stronę szkoły.

 

Joanna Stelmaszczyk – dyrektor szkoły

Ib na wystawie klocków Lego

Po feriach klasa 1 B odwiedziła wystawę klocków lego na Stadionie Narodowym. To niesamowite, że z klocków można zrobić tak niesamowite budowle. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni tym bardziej , że mogli sami tworzyć ciekawe konstrukcje.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Już niedługo (3 marca br.) rusza rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. Zapraszamy rodziców i przyszłych uczniów na spotkania informacyjne na terenie szkoły w dniach 6 i 27 lutego br.  o godzinie 18:00.

Przekażemy Państwu wszelkie informacje, pokażemy szkołę, odpowiemy na wszystkie pytania.

Rodzice, których dzieci w bieżącym roku szkolnym i zamieszkują w rejonie szkoły lub burmistrz wskazał szkołę  jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą w okresie od 3 lutego do 2 marca 2020 r. składać w sekretariacie szkoły deklarację potwierdzenia woli kontynuowania nauki w klasie pierwszej (druk w załączeniu).

Plakat z WOŚP-u

W czasie 28 Finału WOŚP na terenie naszej szkoły goście malowali obraz związany z tym finałem.

Po zakończeniu imprezy uczniowie razem z członkami Sztabu ofiarowali ten obraz Pani Burmistrz Ilonie Soja-Kozłowskiej jako podziękowanie za pomoc Gminy przy organizacji finału.

Warszawski Program „ Zima w Mieście” 2020

W naszej szkole w terminie od 10 do 21 lutego 2020 roku będzie organizowana dla uczniów Akcja „ Zima w Mieście”. Zapraszam Rodziców do wypełniania druków rekrutacyjnych w terminie od 14 stycznia od godziny 12:00 do 21 stycznia do godziny 12:00 poprzez stronę:

warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Proszę uważnie przeczytać zasady rekrutacji i dokładnie wypełnić karty, zapoznać się z harmonogramem rekrutacji.

Koordynator Akcji w Szkole Podstawowej nr 395

Renata Nowak