Obwód szkoły

UCHWAŁA NR XLI/1058/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe UCHWAŁA NR XLI/1058/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

Od przecięcia osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego z granicą dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, wzdłuż osi Al. „Solidarności” do przecięcia z osią ul. Targowej, od przecięcia Al. „Solidarności” z osią ul. Targowej, wzdłuż osi ul. Targowej do przecięcia z osią ul. Okrzei, osią ul. Okrzei do przecięcia z osią ul. Wrzesińskiej, osią ul. Wrzesińskiej do przecięcia z osią ul. Kępnej, przedłużeniem w linii prostej osi ul. Wrzesińskiej od przecięcia z osią ul. Kępnej do osi ul. J. Zamoyskiego, osią ul. J. Zamoyskiego do granicy dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Północ do Wisły, wzdłuż granicy dzielnicy nurtem Wisły do przecięcia z osią Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

 

Spis ulic:

  • „Solidarności” – od nr 49 do 61
  • Blaszana
  • Floriańska
  • Jagiellońska – od nr 17 do 27 oraz  od  nr 28 do nr 38
  • J. Jasińskiego
  • ks. I. Kłopotowskiego
  • Krowia
  • S. Okrzei – od nr 1 do 29  oraz  od nr 2 do 14
  • Olszowa
  • Panieńska
  • J. Sierakowskiego
  • Targowa – od nr  59 do nr 71
  • Zamoyskiego 15

 

 

 

 Dawne Gimnazjum Nr 31

ULICE NALEŻĄCE DO OBWODU Oddziałów gimnazjalnych
przy Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy ul. Sierakowskiego 9

Al. Solidarności – strona nieparzysta od 53 do nr 61

T. Borowskiego

B. Brechta

Blaszana

Dąbrowszczaków – nr 2, 4, 5, 6, 8, 10

Floriańska

J. Groszkowskiego

Jagiellońska – strona nieparzysta od nr 3 do nr 35 oraz strona parzysta od nr 2  do nr 36 i od nr 42 do nr 54

J. Jasińskiego

Inżynierska

Kameralna

Kępna

Krowia

ks. I. Kłopotowskiego

Mała

K. Marcinkowskiego

Olszowa

S. Okrzei

Panieńska

Ratuszowa

W. Skoczylasa – nr 1, 4, 6, 7, 8, 9

Stalowa – nr 1, 2, 3, 4,5 ,6 ,7 8, 9, 10, 11, 12 ,13 15, 17/19

Sprzeczna

J. Sierakowskiego

Targowa – strona nieparzysta od nr 11 do nr 71 oraz nr 74, 76, 80, 81, 82, 83, 83a, 83c, 84, 86 i 87

Wileńska – nr 2/4, 3, 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Wrzesińska

Wybrzeże Helskie

J. Zamoyskiego

Zaokopowa

11-go Listopada – nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18a, 20, 22, 24, 26, 28