Obwód szkoły

UCHWAŁA NR XLI/1058/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe UCHWAŁA NR XLI/1058/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych  i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

Od przecięcia osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego z granicą dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż osi Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, wzdłuż osi Al. „Solidarności” do przecięcia z osią ul. Targowej, od przecięcia Al. „Solidarności” z osią ul. Targowej, wzdłuż osi ul. Targowej do przecięcia z osią ul. Okrzei, osią ul. Okrzei do przecięcia z osią ul. Wrzesińskiej, osią ul. Wrzesińskiej do przecięcia z osią ul. Kępnej, przedłużeniem w linii prostej osi ul. Wrzesińskiej od przecięcia z osią ul. Kępnej do osi ul. J. Zamoyskiego, osią ul. J. Zamoyskiego do granicy dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Północ do Wisły, wzdłuż granicy dzielnicy nurtem Wisły do przecięcia z osią Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

 

Spis ulic:

  • „Solidarności” – od nr 49 do 61
  • Blaszana
  • Floriańska
  • Jagiellońska – od nr 17 do 27 oraz  od  nr 28 do nr 38
  • J. Jasińskiego
  • ks. I. Kłopotowskiego
  • Krowia
  • S. Okrzei – od nr 1 do 29  oraz  od nr 2 do 14
  • Olszowa
  • Panieńska
  • J. Sierakowskiego
  • Targowa – od nr  59 do nr 71
  • Zamoyskiego 15