Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym pt.: „Badacz wody”

Program realizowany jest pod egidą Fundacji GAP Polska i jego cele to:

  • prowadzenie kampanii zmieniających nawyki związane z użytkowaniem wody przez rówieśników i dorosłych na bardziej zrównoważone,
  • zachęcanie do wyjścia poza szkołę i naukowe badanie czystości wody w pobliskiej rzece, jeziorze lub stawie,
  • akcji artystycznych skupionych wokół tematyki wodnej.

W ramach programu zaprezentujemy badania Szkolnego projektu Edukacyjnego klas 3 Gimnazjum pt.: „Nasza Wiślana Szkoła”.  Aktualnie prowadzimy badania jakościowe wody z Wisły z wykorzystaniem pomiarowego zestawu ekologicznego, analizę gleby z obszaru Doliny Środkowej Wisły objętej ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody Natura 2000, analizę kwasowości opadów atmosferycznych w okolicy naszej szkoły oraz inwentaryzację obiektów przyrodniczo cennych w naszej dzielnicy.

 

Koordynator programu w SP 395 Izabella Łysiak.