Logopedia

W szkole dostępna jest pomoc neurologopedy.

 

PRACA LOGOPEDY/NEUROLOGOPEDY obejmuje:

 

I DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNA, czyli:

– przesiewowe badanie wymowy wszystkich nowych dzieci oraz badanie kontrolne uczniów biorących udział w zajęciach w ubiegłych latach.

-zapoznanie się z orzeczeniami.

-konsultacje z wychowawcami.

 

II TERAPIĘ:

– objęcie opieka logopedyczna dzieci zakwalifikowanych na terapię po diagnozie.

-systematyczne prowadzenie zajęć.

-prowadzenie zeszytów z zaleceniami do pracy w domu.

Cele terapii:

  1. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.
  2. wyrównanie opóźnionego rozwoju mowy.
  3. Korygowanie wad wymowy.
  4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
  5. Stymulowanie procesu poznawczo-językowego.
  6. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej.

W ramach logoterapii realizowane są:

  1. Ćwiczenia przygotowujące do wywołania zaburzonych głosek: ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćw. oddechowe.
  2. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy: wywołanie głosek, utrwalenie i automatyzacja w mowie swobodnej.
  3. Ćwiczenia wspomagające terapie logopedyczną.
  4. Ćwiczenia właściwe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: autyzm, Zespół Aspergera, afazja, upośledzenie umysłowe.

III PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA GRUPOWE Z ELEMENTAMI LOGORYTMIKI wśród najmłodszych uczniów.

IV STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ Z WYCHOWAWCAMI I RODZICAMI