Konto

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców działa społecznie, jednak do realizacji niektórych zadań potrzebuje wsparcia finansowego.
Sugerowana wysokość składki to 100zł/rok lub 10 zł/m-c

 

Wpłat można dokonać u przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań
lub na konto Rady Rodziców:

Aktualny rachunek prowadzony jest

w Banku PKO S.A. nr 22 1240 6074 1111 0011 0204 0710

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko ucznia, klasa, „Rada Rodziców”
SKŁADKI WYKORZYSTYWANE SĄ NA RZECZ UCZNIÓW I SZKOŁY

Rada Rodziców