Zadania RR

Zadania Rady na rok 2020/2021

Co chcemy zrobić:
– zorganizować zbiórkę książek dla biblioteki
– zakupić jednolite stroje dla uczniów reprezentujących szkołę podczas zawodów i olimpiad
– dokupić kolorowe farby do ozdobienia wnętrz szkoły
– organizować wydarzenia kulturalne dostosowane do wieku uczniów
– zorganizować wykonanie zdjęć klasowych
– współpracować z samorządem szkolnym i Radą Pedagogiczną w rozwoju szkoły
– pomagać w sytuacjach losowych uczniów
– promować pozytywne działania uczniów
– wspierać w uzyskaniu grantów na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów – CyberMocn@ Szkoła!, mFundacja itp.

 

A może Wy, drodzy Rodzice macie pomysły na lepszą szkołę?
Zapraszamy na spotkania Rady w pierwsze wtorki miesiąca godz. 17:00