Konkurs logopedyczny

Szkoła Podstawowa nr 395 i logopeda organizują konkurs logopedyczny pt. Syczące węże. Zapraszam wszystkie dzieci i rodziców do brania udziału. Poniżej zamieszczam regulamin.

 

Regulamin konkursu logopedycznego pt. Syczące węże

 

Organizator

Organizatorem konkursu Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Pileckiego przy ulicy Sierakowskiego 13 w Warszawie.

Osoba do kontaktu – logopeda Joanna Majewska-Kobus

 

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci z przedszkoli i klas 0-3 ze szkół w dzielnicy Praga Północ.

 

Założenia organizacyjne

Konkurs polega na wykonaniu pracy na temat Syczące węże. Pracą może być zrobienie maskotki węża samodzielnie przez uczestnika lub wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Format prac jest dowolny.

Każda praca powinna mieć dołączona kartkę z informacją o imieniu i nazwisku uczestnika, wieku, klasie oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – gotowa zgoda do odebrania w sekretariacie lub u logopedy (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku)

 

Ocena prac konkursowych

Prace należy składać do 25.02.2020 roku w Szkole Podstawowej nr 395 w Warszawie przy ulicy Sierakowskiego 13 u logopedy sala 202 lub w sekretariacie szkoły.

O wyłonieniu laureatów decyduje jury powołane w szkole. Wyniki zostaną ogłoszone 02.03.2020 roku na stronie szkoły.

Organizator przyzna nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace.

Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole.