Kochane dzieci

Miejcie słodkie sny i marzenia,
niech one Wam się spełniają,
A Wasze najskrytsze dążenia
Niech realnymi się stają!