Klasa Ib zwiedza Muzeum Kolejnictwa

Klasa 1 b odwiedziła Muzeum Kolejnictwa które gromadzi zabytki techniki kolejowej takie jak modele lokomotyw i wagonów. Zainteresowaniem dzieci cieszyły się makiety, które po uruchomieniu przenosiły wszystkich w minione czasy .