Kalendarz ucznia

Kalendarz roku szkolnego:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2. 09. 2019
2. Semestr I 02.09.2019-31.01.2020
3. Semestr II 01.02.2020-26.06.2020
4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12. 2019
5. Ferie zimowe 10.02,2020 -23.02.2020
6. Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 -14.04.2020
7. Egzamin ośmioklasisty nie ma klasy VIII
8. Zakończenie roku szkolnego 21.O6.2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

1.
2.  14-10-2019  Dzień nauczyciela
3.  02-01-2020    dyżur nauczycieli
4.  03-01-2020    dyżur nauczycieli
5.  01-06-2020 Dzień dziecka
6.  6-06-2020   dyżur nauczycieli
7.  12-06-2020   dyżur nauczycieli
8

Kalendarz imprez szkolnych

Data Impreza Odpowiedzialny
 Marsz Pileckiego
 05-10-2019 Piknik z Rotmistrzem
Wyjazd integracyjny klas 4 i 5
Turniej małych drużyn piłkarskich
Dzień Nauczyciela  i Ślubowanie klas I
Konkurs o Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji
Jasełka/apel świąteczny
Sztab WOŚP
Dzień otwarty
Dzień otwarty
Apel wielkanocny
Apel z okazji Konstytucji 3 maja Zespół humanistyczny
Festiwal nauki Zespół matematyczno przyrodniczy
Turniej wiedzy o samorządzie lokalnym
Dzień dziecka Nauczyciele WF
Święto szkoły
Zakończenie roku szkolnego
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Dni wolne  ustawowo

Lp.

Dni wolne od zajęć

Daty

1. Dzień KEN

14-10-2019

2. Święto Zmarłych

01-11-2019

3. Święto Niepodległości

11-11-2019

4. Święto Trzech Króli

06-01-2020

5.
6. Święto pracy

01-05-2020

7. Święto Konstytucji 3 Maja

03-05-2020

8. Boże Ciało

11-06-2020