Kalendarz ucznia

Kalendarz roku szkolnego:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego i zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4. 09. 2017
2. Semestr I 03.09.2018-25.01.2019
3. Semestr II 10.02.2019-21.06.2019
4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12. 2018
5. Ferie zimowe 28.01 -10. 02. 2019
6. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 -23.04.2019
 

7.

Egzamin ośmioklasisty

Egzaminy gimnazjalne

15,16,17.04.2019

10,11,12.04.2019

8. Zakończenie roku szkolnego 21.O6.2019

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

1. 2-11-2018  dyżur nauczycieli
2. 10.04.2019 Egzamin gimnazjalny dzień wolny dla uczniów szkoły podstawowej
3. 11.04.2019 Egzamin gimnazjalny dzień wolny dla uczniów szkoły podstawowej
4. 12.04.2019 Egzamin gimnazjalny dzień wolny dla uczniów szkoły podstawowej
5. 15.04.2019 Egzamin klasy VIII 
6. 16.04.2019 Egzamin klasy VIII
7. 17.04.2019 Egzamin klasy VIII
8  02-05-2019  dyżur nauczycieli

Kalendarz imprez szkolnych

Data Impreza Odpowiedzialny
 28-09-2018  Marsz Pileckiego  p. Laszecka
29-09-2018 Święto pieczonego ziemniaka p. Strigl.Marek
1-5-10-2018 lub 8-12-2018 Wyjazd integracyjny klas 4 i 5 dyrektor, wychowawcy, pedagog
Październik Turniej małych drużyn piłkarskich Nauczyciele WF
12-10-2018 Dzień Nauczyciela  i Ślubowanie klas I
23-11-2018 Konkurs o Wieczne Pióro Odkrywcy Poezji p. Laszecka
21-12-2018 Jasełka/apel świąteczny
13-01-2019 Sztab Wośp p. Salinger
15-02-2019 Bal klas trzeciech i kl VIII Wychowawca  + rodzice
18-02-2019 Dzień otwarty
18-03-2018 Dzień otwarty
Apel wielkanocny
30-4-2019 Apel z okazji Konstytucji 3 maja Zespół humanistyczny
Jarmark Floriański
11-1503-2019 Festiwal nauki Zespół matematyczno przyrodniczy
23-05-2019 Turniej wiedzy o samorządzie lokalnym
30-05-2019 Dzień dziecka Nauczyciele WF
28-05-2019 Święto szkoły
Zakończenie roku szkolnego p. Bień
1.09.2019 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego p. Kurczewski

Dni wolne  ustawowo

Lp.

Dni wolne od zajęć

Daty

1. Dzień KEN

14-10-2018

2. Święto Zmarłych

01-11-2018

3. Święto Niepodległości

11-11-2018

4. Święto Trzech Króli

06-01-2019

5. Egzaminy gimnazjalne /dni wolne tylko dla klas  II gimnazjum i kl. 7 szkoły podstawowej/
6. Święto pracy

01-05-2019

7. Święto Konstytucji 3 Maja

03-05-2019

8. Boże Ciało

20-06-2019