Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – Janusz Gałus

mail : iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl