Geografia

KONKURS GEOGRAFICZNY

rok szkolny 2016/2017

dla uczniów klas I?III

 

 ?ZNAM MAPĘ POLITYCZNĄ ŚWIATA?

Cele konkursu:

 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • Wdrażanie do biegłego posługiwania się mapą, atlasem;
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy o położeniu państw świata.

Uczniowie będą mieli możliwość wykazania się umiejętnością lokalizowania na mapie konturowej państw świata i znajomością ich stolic oraz wybranych terytoriów zależnych.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap: państwa Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz ich stolice (w połowie grudnia);

II etap: państwa Europy i Azji (połowa marca)

III etap: państwa całego świata + terytoria zależne ? podsumowanie (początek maja).

Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli 50% wymaganej liczby punktów.

Do III etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli 70% wymaganej liczby punktów.

Laureaci I miejsca ? co najmniej 90% liczby punktów.

Laureaci II miejsca ? co najmniej 80% liczby punktów.

Laureaci III miejsca ? co najmniej 70% liczby punktów.

Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do nauczycielki geografii Danuty Koperskiej- Puskarz (poniedziałki, wtorki, czwartki).

do 5 listopada 2016 roku

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

?GEOGRAFICZNY PUNKT WIDZENIA?

 

Rok szkolny 2016/2017

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka geografii ? Danuta Koperska-Puskarz

 Konkurs będzie trwał od października 2016 r. do końca maja 2017 r. i obejmie termiczne pory roku: złotą polską jesień, szarugę jesienną, zimę, przedwiośnie, wiosnę, lato oraz procesy społeczne i gospodarcze dziejące się w środowisku przyrodniczym, a spowodowane działalnością człowieka.

CELE KONKURSU

 1. Zainteresowanie uczniów własnym otoczeniem ze zwróceniem uwagi na zjawiska i procesy dziejące się wokół nas, w środowisku geograficznym.
 2. Zaobserwowanie i utrwalenie w kadrze przykładów zjawisk i procesów, które dzieją się bez udziału człowieka lub z jego udziałem, a istotnych z punktu widzenia geografii.
 3. Rozbudzenie zainteresowania fotografią.
 4. Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości, kreatywnego myślenia oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez dostrzeganie i utrwalanie w kadrze zdjęcia zjawisk, procesów, przemian barw i ich odcieni będących efektem naturalnych cykli w świecie przyrody oraz dostosowanie się człowieka do możliwości stwarzanych przez środowisko przyrodnicze. Warto zwrócić też uwagę na przykłady presji człowieka wywieranej na środowisko przyrodnicze i jej skutki.
 5. Samodzielne komponowanie kadru zdjęciowego.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Gimnazjum nr 31 z klas I ? III.
 2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu fotografii tematycznie związanych z procesami i zjawiskami geograficznymi (przyrodniczymi lub społeczno-gospodarczymi).
 3. Fotografia powinna być wykonana w roku szkolnym 2016/17 dowolnym sprzętem fotograficznym.
 4. Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu najwyżej 4 zdjęć np. z różnych pór roku.
 5. Zdjęcia powinny być dostarczone w formacie A4.
 6. Każdą fotografię należy opisać:
  • Imię i nazwisko autora, klasa
  • Tytuł zdjęcia
  • Informacja co przedstawia zdjęcie (nazwa procesu lub zjawiska geograficznego)
  • Data i miejsce wykonania zdjęcia
 7. Zdjęcia spełniające wymienione wyżej kryteria należy przekazać nauczycielce geografii ? Danucie Koperskiej-Puskarz, w terminie do końca maja 2017 r.
 1. Ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych zdjęć odbędzie się w czerwcu 2017 roku.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/17.            

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE