Egzaminy poprawkowe

Przypominamy zainteresowanym – egzaminy poprawkowe 28 i 29 sierpnia 2018.

Godzina 9:00 część pisemna wszyscy zdający w danym dniu.

Część ustna wg ustalonego harmonogramu. Szczegóły w sekretariacie szkoły.