Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Obejmuje on 3 dni:

  • w pierwszym dniu – z historia i wos oraz język polski;
  • w drugim dniu – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka;
  • w trzecim dniu – z język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Więcej, możesz dowiedzieć się wchodząc na stronę CKE:  http://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny.html