ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – ZMIANY

Szanowni Państwo

 

W związku z warunkami atmosferycznymi następuje zmiana w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

 

Uczniowie klas 0 – 4 tak jak było podane wcześniej wchodzą od strony boiska – rozpoczęcie odbędzie się spotkaniem na sali gimnastycznej.

Uczniowie klas 5 – 8 wchodzą głównym wejściem i udają się bezpośrednio do swoich sal.

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego pozostają bez zmian:

  • Klasa 0 – o godz. 8.30
  • Klasy 1 – o godz. 9.15
  • Klasy 2 – o godz. 10.00
  • Klasy 3 i 4 – o godz. 10.45
  • Klasy 5 i 6 – o godz. 11.30
  • Klasy 7 i 8 – o godz. 12.15

Ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa prosimy o punktualne przychodzenie, żeby uniknąć zbytniego zagęszczenia.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rozpoczęcie roku odbędzie się na boisku, przy budynku szkolnym. Prosimy o wchodzenie przez bramę od strony ul. Kłopotowskiego.

 

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego:

Klasa 0 – o godz. 8:30

Klasy 1 – o godz. 9:15

Klasy 2 – o godz. 10:00

Klasy 3 i 4 – o godz. 10:45

Klasy 5 i 6 – o godz. 11:30

Klasy 7 i 8 – o godz. 12:15

 

Ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa prosimy o punktualne przychodzenie, żeby uniknąć zbytniego zagęszczenia.

Dzieci i Rodziców prosimy o przyjście w maseczkach. Dzieci w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, uroczystości szkolne) będą miały obowiązek przebywać w maseczkach. Na terenie klasy będą mogły je zdjąć. Państwa rodziców prosimy o nie wchodzenie na teren budynku – wychowawca odbierze dzieci przy drzwiach i tam je odprowadzi. Wszelkie konieczne informacje dzieci młodsze otrzymają od wychowawcy w formie pisemnej.

Zniszczone podręczniki

Numer konta na który należy wpłacać pieniądze za zgubione lub zniszczone podręczniki:

88 1030 1508 0000 0005 5025 3004

 Kwotę  ustalić z nauczycielem biblioteki.

ŚWIETLICOWY WAKACYJNY KONKURS

Wejdź w START….Przeczytaj instrukcję

Uważnie szukaj interaktywnych miejsc i podróżuj…

13 zadań do odnalezienia.

Rozwiązanie konkursu we wrześniu.

Kochane dzieci

Miejcie słodkie sny i marzenia,
niech one Wam się spełniają,
A Wasze najskrytsze dążenia
Niech realnymi się stają!

 

Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo !

 

Publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Lista nie zawiera nazwisk dzieci, których rodzice zgłosili chęć kontynuowania nauki w naszej szkole (te dzieci zostały już przyjęte z urzędu).

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia muszą w terminie do 20 maja 2020 r. do godz. 16.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

 

Wolę zapisu można potwierdzić:

 Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły – spnr395@gmail.com       Klasa 0 (druk w załączeniu- kl 1)  

Niepotwierdzenie woli przyjęcia w wyznaczonym terminie spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów.

(Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.)

Wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Read more „Wiosenna przerwa świąteczna”