Piknik „U Rotmistrza”

W sobotę 05-10-2019r. w godzinach 9:00- 13:00 odbył się w naszej szkole piknik „U Rotmistrza”.

To piknik historyczny, na który zaprosiliśmy uczniów wraz z rodzicami. Patronem szkoły jest Rotmistrz Witold Pilecki – szczycimy się tym i pragniemy, aby nasi uczniowie pamiętali o jego wyjątkowej roli w historii naszej ojczyzny. Piknik jest wspaniałą okazją popularyzacji dzieła życia Witolda Pileckiego. Uczniowie mogli wziąć udział w konkursach, quizach, grach i zabawach, zajęciach sportowych, obejrzeć prezentację Zgrupowania Historycznego „Radosław”, wysłuchać pieśni patriotycznych, a także skosztować słodkich przysmaków przygotowanych przez uczniów i rodziców.

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych uczniów za pomoc w przegotowaniu pikniku.

Sprzątanie Świata Polska 2019

Uczniowie naszej szkoły przeprowadzili akcję zbierania odpadów w okolicy naszej szkoły i podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym pracowali z dużym zaangażowaniem. Wszystkie klasy nauczania zintegrowanego pracowały na terenie przyszkolnym i w Parku Praskim, a klasy starsze zbierały odpady w okolicy Urzędu Dzielnicowego i katedry Św. Floriana oraz w pobliżu Wisły. Zebraliśmy 5 worków odpadów. Były w nich butelki i puszki wrzucone w klomby i krzaki  oraz papierowe i  plastikowe opakowania leżące na chodnikach i ścieżkach pomimo obecności w ich okolicy pojemników na odpady. Szkoda, że pomimo wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców ciągle jeszcze są osoby, które zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie.

 

Koordynator akcji w SP 395 – Izabella Łysiak

Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy 2019

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła weźmie udział w projekcie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Klubu Gaja, mającym na celu zwiększenie świadomości mieszkańców miasta związanego za znajomością roli drzew dla tego specyficznego ekosystemu, a w szczególności ich wpływu na poprawę jakości powietrza w mieście. Odbyliśmy już spotkanie edukacyjne z edukatorem z Klubu Gaja – p. Jarosławem Kasprzykiem i planujemy przeprowadzenie akcji nasadzeń na terenie przyszkolnym. Zamówiliśmy 40 sadzonek: jarząba pospolitego, dzikiej jabłoni, dzikiej gruszy oraz czarnego bzu. W tym roku wysadzamy takie sadzonki, które po rozwinięciu się mogą stanowić bazę pokarmową dla ptaków tak, aby ogród szkolny stał się ostoją zwierząt w mieście. W październiku zapraszamy wszystkich miłośników przyrody – nauczycieli, rodziców i uczniów SP 395 do udziału w tej akcji. Przyczynimy się w ten sposób do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz stworzymy enklawę dla ptaków zimujących w mieście.

Koordynator akcji w SP 395 – Izabella Łysiak

Zebranie rodziców

Poniedziałek 9 września 2019 r. o godz 18:00 spotkania z wychowawcami

klas  0-7

 

Zebranie rodziców Zespołu do Spraw Nauczania Mniejszości Białoruskiej o godz. 18:30

Lato w mieście w naszej szkole

Od 24 czerwca do 26 lipca 2019 roku trwa w naszej szkole akcja Lato w Mieście. Jej uczestnikami są dzieci nie tylko z Pragi Północ, ale i z całej Warszawy.

Bezpiecznie i przyjemnie spędzają czas w muzeach, na basenie, w kinie czy w kręgielni. Swoje pasje realizują w trakcie warsztatów kreatywnych i zajęć w terenie.

Wakacje w naszej szkole są super !

Zobacz zdjęcia

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

środa – 19 czerwca 2019 r. o godz.10:00

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

Lato, lato

WARSZAWSKI PROGRAM „LATO W MIEŚCIE” 2019

 

W Szkole Podstawowej nr 395  będzie realizowany Warszawski Program

„Lato w Mieście” 2019 w terminie od 24 czerwca 2019 do 26 lipca 2019 r.

  Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godziny 12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main_inactive.action

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

Zachęcam do zgłaszania dzieci do naszej placówki.

 

Nr konta do wpłat za wyżywienie w czasie akcji Lato w mieście:

88 1030 1508 0000 0005 5025 3004

Renata Nowak