Pola Nadzieii

Podobnie jak w poprzednich latach szkolnych nasza placówka bierze udział w projekcie „Pola Nadziei”. Jest to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Symbolem tej akcji jest żonkil, który według „Słownika Symboli” W. Kopalińskiego symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem oraz miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.

Cele „Pól Nadziei” to:

 • Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowe,
 • edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie,
 • propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

Harmonogram akcji w naszej szkole:

 • 17 – 21 września 2018 r. – odbiór cebulek żonkili w Ośrodku Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej 27/35,
 • 1 października – 16 października 2018 r. – sadzenie żonkilowych „Pól Nadziei”,
 • 11 października 2018 r. – Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospitacyjnej, zajęcia edukacyjne w klasach dotyczące problemów ludzi przewlekle chorych i ich opiekunów oraz idei Akcji „Pola Nadziei”,
 • listopad 2018 r. – konkurs plastyczny na kartkę świąteczną dla chorych,30 listopada 2018 r. – termin nadsyłania kartek na konkurs,
 • 13 stycznia 2019 r. – charytatywny koncert kolęd połączony z galą podsumowującą konkurs na świąteczną kartkę dla chorego,
 • marzec – kwiecień 2019 r. – pielęgnacja żonkilowego „Pola Nadziei” wraz z akcją charytatywną.

W ramach akcji „Pola Nadziei” stworzyliśmy już rabaty żonkilowe przy bieżni od ul. Sierakowskiego – wysadziliśmy 400 cebulek, które, mamy nadzieję, że wiosną przypomną wszystkim ideę tej cennej akcji. Aktualnie pracujemy nad kartką świąteczną dla chorych.

 

Załączniki:

 • wybór zdjęć
 • tabliczka