Lato w mieście w naszej szkole

Od 24 czerwca do 26 lipca 2019 roku trwa w naszej szkole akcja Lato w Mieście. Jej uczestnikami są dzieci nie tylko z Pragi Północ, ale i z całej Warszawy.

Bezpiecznie i przyjemnie spędzają czas w muzeach, na basenie, w kinie czy w kręgielni. Swoje pasje realizują w trakcie warsztatów kreatywnych i zajęć w terenie.

Wakacje w naszej szkole są super !

Zobacz zdjęcia

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

Lato, lato

WARSZAWSKI PROGRAM „LATO W MIEŚCIE” 2019

 

W Szkole Podstawowej nr 395  będzie realizowany Warszawski Program

„Lato w Mieście” 2019 w terminie od 24 czerwca 2019 do 26 lipca 2019 r.

  Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godziny 12.00 za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się na stronie:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main_inactive.action

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

Zachęcam do zgłaszania dzieci do naszej placówki.

 

Nr konta do wpłat za wyżywienie w czasie akcji Lato w mieście:

88 1030 1508 0000 0005 5025 3004

Renata Nowak

Warsztaty z NOWĄ BAZĄ dla klasy IIa

26 lutego uczniowie klasy 2a wzięli udział w ostatnim już z cyklu spotkaniu w ramach Projektu Nowa Baza. Warsztaty dotyczyły podstawowych umiejętności społecznych i metod rozwiązywania konfliktów. Uczniowie ćwiczyli m. in. jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozpoznawać swoje i cudze emocje, w jaki sposób słuchać innych oraz jak konstruktywnie wyrażać krytykę dzięki wprowadzeniu norm dotyczących sposobu porozumiewania się i reguł skutecznej komunikacji.